LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD

Lærerprofesjonens etiske råd ble opprettet i 2016 og skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne. Rådet skal fremme verdiene i Lærerprofesjonens etiske plattform

Om rådet  Les mer om rådets medlemmer

Om rådet
Les mer om rådets medlemmer

Rådets mandat  Læreprofesjonens etiske platform (pdf)

Rådets mandat
Læreprofesjonens etiske platform (pdf)

Film  Læreprofesjonens etiske råd

Film
Læreprofesjonens etiske råd

Uttalelser/innlegg  Kommentarer og innlegg

Uttalelser/innlegg
Kommentarer og innlegg

Aktuelle saker  Les mer om saker rådet diskuterer akkurat nå.

Aktuelle saker
Les mer om saker rådet diskuterer akkurat nå.

Ytringsfrihet i pedagogiske kontekster  En tekstsamling

Ytringsfrihet i pedagogiske kontekster
En tekstsamling