TEKSTSAMLING OM YTRINGSFRIHET I PEDAGOGISKE KONTEKSTER

Tekstforfattere: Birgitt Fjørtoft (barnehagelærer), Simon Malkenes (lærer), Bjørn Bolstad (rektor), Kjerstin Owren Mobbeombud), Einar Øverenget (filosof), Anine Kierulf (jurist), Ninni Sandvik (lærerutdanner) og Marius Andersen (lærer)

Ytringsfrihet er en grunnleggende premiss i et demokratisk samfunn. Det er det lite uenighet om. Men med en gang vi begynner å diskutere grenser for hva som kan ytres når, hvor og til hvem, blir bildet langt mer komplekst. Det vil på den ene siden kunne argumenteres for at grensene for hva som kan og bør ytres, betinges av individer og gruppers personlige og/eller profesjonelle tilhørighet. I den andre enden av skalaen vil man kunne argumentere med ubetinget frihet til å ytre seg - uavhengig av situasjon og tilhørighet.

Tekstforfatterne ble utfordret til å skrive med utgangspunkt i sitt engasjement knyttet til temaet, ut i fra deres profesjonstilhørighet (lærere/barnehagelærere, ledere, lærerutdanner) og deres ekspertise (filosofi og jus). Ingen andre føringer ble gitt fra oss enn tittelen på tekstsamlingen. Mange flere kunne vært spurt - dette er en tekstsamling som langt fra er uttømmende når det gjelder måter å forstå ytringsfrihet på.

Tekstsamlingen inneholder tekster som er tenkt brukt som ressurs til lærere, ledere, skole/barnehage eiere, politikere og andre som er opptatt av temaet og som søker etter hvor grensen for hvor ytringsfriheten kan og/eller bør gå i pedagogiske kontekster.