AKTUELLE SAKER

På denne siden skriver vi med jevne mellomrom om det rådet for tiden arbeider med. 

 

Oppdatert 18.06.18

Teknologien utfordrer!

Rådet mottar jevnlig henvendelser knyttet til økt bruk av teknologi i skole og barnehage. Problemstillinger reises både med personvern som utgangspunkt og med spørsmål om medbestemmelse er ivaretatt. Har læreres profesjonelle skjønn en plass i selve beslutningsprosessene? Rådet har gitt en uttalelse om bruk av robot/avatar som hjelpemiddel for langtidssyke elever. I uttalelsen legges det vekt på personvernlovens krav til samtykke fra alle involverte. Etter at uttalelsen ble publisert, er det kommet  forespørsler om rådets syn på elevers bruk av smartklokker og avanserte telefoner  som også kan sende informasjon ut fra undervisningssituasjoner.

Rådet har også fått henvendelse fra en skole som har innført åpne, elektroniske karakterprotokoller der alle lærere har tilgang til elevers resultater, enten de underviser dem eller ikke. Rådet mener at det raskt bør komme opp en diskusjon om behovet for å regulere dette, og vil i første omgang gå i dialog med KS om saken.

Pesonvern er et av de fire hovedpunktene i lærerprofesjonens etiske plattform, så rådet vil garantert måtte vende tilbake til disse sakene.