LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD

Lærerprofesjonens etiske råd ble opprettet i 2016 og skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne. 

Rådet skal fremme verdiene i Lærerprofesjonens etiske plattform og har en fri og uavhengig stilling. Medlemmene ble oppnevnt etter en åpen nominasjonsprosess, og uavhengig av organisasjonstilhørighet. Rådet har ni medlemmer, hvorav fem av dem er fra profesjonen, og fire av dem har annen relevant kompetanse.     

Utdanningsforbundet har, som landets største lærerorganisasjon, påtatt seg ansvaret for opprettelsen og driften av rådet i oppstartsfasen. På sikt kan dette endres, fordi rådet er opprettet for hele lærerprofesjonen i Norge. 

 

KOMMUNIKASJONSPLATTFORM

RÅDETS MEDLEMMER

 Hilde Wågsås Afdal, leder  Førsteamanuensis ved avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold.

Hilde Wågsås Afdal, leder

Førsteamanuensis ved avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold.

 Caroline Brandth, nestleder  Virksomhetsleder i Munkestien barnehage, Nesodden.

Caroline Brandth, nestleder

Virksomhetsleder i Munkestien barnehage, Nesodden.

 Marius Andersen  Lærer ved Haukerød skole, Sandefjord. Marius har gjort seg bemerket som en ettertraktet foredragsholder etter «Sandefjordsaken.»

Marius Andersen

Lærer ved Haukerød skole, Sandefjord. Marius har gjort seg bemerket som en ettertraktet foredragsholder etter «Sandefjordsaken.»

 Cecilie Perez  Lektor, Bytårnet skole (1–10-skole), prosjektansvarlig Vurdering for læring.

Cecilie Perez

Lektor, Bytårnet skole (1–10-skole), prosjektansvarlig Vurdering for læring.

 Sine Charlotte Gade  Lektor ved Firda vidaregåande skule.

Sine Charlotte Gade

Lektor ved Firda vidaregåande skule.

 Birte Simonsen,  Underviser ved lærerutdanningen ved Universitet i Agder. Tidligere dekan og leder for Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Birte Simonsen,

Underviser ved lærerutdanningen ved Universitet i Agder. Tidligere dekan og leder for Nasjonalt råd for lærerutdanning.

 Tom Are Trippestad  Professor ved pedagogikkseksjonen og Senter for utdanningsforskning ved Høgskolen i Bergen. Han sitter også i styret for Høgskolen i Bergen.

Tom Are Trippestad

Professor ved pedagogikkseksjonen og Senter for utdanningsforskning ved Høgskolen i Bergen. Han sitter også i styret for Høgskolen i Bergen.

 Anne Kristine Bergem  Lege og psykiater. Driver rådgivning og formidling og er leder i Norsk psykiatrisk forening. Hun er også fagrådgiver i Rådet for psykisk helse og i Barns Beste.

Anne Kristine Bergem

Lege og psykiater. Driver rådgivning og formidling og er leder i Norsk psykiatrisk forening. Hun er også fagrådgiver i Rådet for psykisk helse og i Barns Beste.

 Einar Øverenget  Driver og eier av Activa humanistiske akademi. Norsk filosof, forfatter og foredragsholder. Førsteamanuensis ved lærerutdanningen Høgskolen i Hedmark.

Einar Øverenget

Driver og eier av Activa humanistiske akademi. Norsk filosof, forfatter og foredragsholder. Førsteamanuensis ved lærerutdanningen Høgskolen i Hedmark.

 

VARAMEDLEMMER

 Madelène Leidland  Nyutdannet lektor og tidligere studentpolitiker. Jobber som menighetspedagog i Fredrikstad.

Madelène Leidland

Nyutdannet lektor og tidligere studentpolitiker. Jobber som menighetspedagog i Fredrikstad.

 Bodil Jenssen Houg  Mobbeombud, Buskerud fylkeskommune.

Bodil Jenssen Houg

Mobbeombud, Buskerud fylkeskommune.

 Ole Briseid  Pensjonist og foredragsholder, tidligere ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, samt lang erfaring fra arbeid med utdanningssaker i OECD, UNESCO og FN.

Ole Briseid

Pensjonist og foredragsholder, tidligere ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, samt lang erfaring fra arbeid med utdanningssaker i OECD, UNESCO og FN.

 Vibeke Solbue  Førsteamanuensis, lærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen.

Vibeke Solbue

Førsteamanuensis, lærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen.