LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD

Lærerprofesjonens etiske råd ble opprettet i 2016 og skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne.

 Om rådet Les mer om rådets medlemmer

Om rådet
Les mer om rådets medlemmer

 Rådets mandat Læreprofesjonens etiske platform (pdf)

Rådets mandat
Læreprofesjonens etiske platform (pdf)

 Film Læreprofesjonens etiske råd

Film
Læreprofesjonens etiske råd

 Uttalelser/innlegg Kommentarer og innlegg

Uttalelser/innlegg
Kommentarer og innlegg

 Aktuelle saker Les mer om saker rådet diskuterer akkurat nå.

Aktuelle saker
Les mer om saker rådet diskuterer akkurat nå.

 Siste uttalelse/innlegg Rådsuttalelse om bruk av "roboter"/kommunikasjonsverktøy i undervisningen

Siste uttalelse/innlegg
Rådsuttalelse om bruk av "roboter"/kommunikasjonsverktøy i undervisningen