Rådsuttalelse i forbindelse med Malkenessaken

Ytringsfrihet for elevers beste

(Teksten ble opprinnelig publisert i Aftenposten 22. april 2018 i noe redigert form)

De siste ukene har det stormet rundt Simon Malkenes og hans deltagelse på Dagsnytt 18, 5. mars. Debatten i Dagsnytt 18 handlet om hvordan Malkenes mener fritt skolevalg i videregående skole i Oslo forårsaker oppsamling av elever med faglige og sosiale utfordringer ved enkelte skoler. Den debatten skal vi ikke ta opp her.

Det vi ønsker å sette søkelyset på er Malkenes gjengivelse av et hendelsesforløp i en skoletime basert på egne erfaringer, og det påfølgende varsel om personalsak mot ham. Malkenes beskriver en kaotisk skoletime med rom for lite faglig innhold og store sosiale utfordringer. I Dagsnytt 18 argumenterer Malkenes med at en slik skoletime kan utspille seg på hans skole og andre lignende skoler i Oslo. Malkenes identifiserer hverken enkeltelever eller spesifikke klasser gjennom sitt eksempel, og gjentar at det er systemet han er kritisk til og ikke elevene.

Malkenes understreker i Dagsnytt 18 at hans hovedanliggende er at Ulsrud skole og andre lignende skoler skal kunne tilby «sårbare elever» og «elever med prekære livssituasjoner» et klasserom hvor de kan oppleve mestring, trygghet og læring.

Simon Malkenes har i en årrekke kjempet for åpenhet om det som skjer i Osloskolen, i bok, avisinnlegg og sosiale medier. Hans hovedfokus har vært på hvordan politiske rammer og strukturer påvirker elevers sosiale og pedagogiske hverdag. Så må man gjerne være enig eller uenig med Malkenes i hans argumenter knyttet til de ulike sakene han tar opp. Det hører med i et demokrati.

Lærerprofesjonens etiske plattform sier:

Lærerprofesjonen

- bruker ytringsfriheten og deltar aktivt på faglige og utdanningspolitiske arenaer

- står imot press fra aktører som vil gjøre barnehagebarn og elever til midler for sine mål

- tar ansvar for å varsle når rammevilkår skaper faglig og etisk uforsvarlige tilstander

 

Læreprofesjonens etiske råd mener at Malkenes den 5. mars 2018 brukte ytringsfriheten sin og varslet om rammer han mener skaper faglige og etiske uforsvarlige tilstander i enkelte videregående skoler i Oslo. Lærere må fritt kunne uttale seg om styring av skolen uten frykt for represalier fra skoleledelse og/eller skoleeier.

 

For Lærerprofesjonens etiske råd

Birte Simonsen (leder)

Hilde Wågsås Afdal